Adwokat Hirsz Pass w Pińsku

Szczegóły

Archiwum:
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці
Nr zesp.:
2327
2327
Nazwa zespołu:
Adwokat Hirsz Pass w Pińsku
Адвокат Пасс Гирш, г.Пинск
Daty skrajne:
1932-1938
1932-1938 гг.
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
25
25 дел
Zawartość materiałów:
Inw. nr 1, 1932, 1933, 1935-1938 - akta obrony sądowej obywateli w sprawach cywilnych i karnych (o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskanie długów, wypłatę płacy, opiekę nad majątkami i in.).
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1932, 1933, 1935-1938 гг. - справы аб судовай абароне грамадзян па грамадзянскіх і крымінальных справах (аб зацвярджэнні грамадзян у правах уласнасці на зямлю і нерухомую маёмасць, аб спагнанні даўгоў, аб выплаце зарплаты, аб апецы над маёмасцю і інш.).
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy
Загаловачны ліст
Podstawowa bibliografia:
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Да 1966 г. дакументы фонда знаходзіліся ў філіяле ДАБВ у г.Пінску. 1952 г. - праведзена навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў, складзены 1 вопіс.
Hasło indeksu rzeczowego:
Адвакаты
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
Hasło indeksu geograficznego:
г.Пінск
Pińsk
Uwagi: