Adwokat Bernaz Jelenkiewicz w Pińsku

Szczegóły

Archiwum:
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці
Nr zesp.:
2324
2324
Nazwa zespołu:
Adwokat Bernaz Jelenkiewicz w Pińsku
Адвокат Еленкевич Берназ, г.Пинск
Daty skrajne:
1923-1938
1923-1938 гг.
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
68
68 дел
Zawartość materiałów:
Inw. nr 1, 1923, 1925, 1926, 1929-1938 - kopie aktów notarialnych, akta obrony sądowej obywateli, instytucji, w sprawach cywilnych (o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, opiekę na majątkami, odzyskanie długów, zerwanie umów, wypłatę płacy).
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1923, 1925, 1926, 1929-1938 гг. - копіі натарыяльных актаў, справы аб судовай абароне грамадзян, устаноў, справы аб судовай абароне па грамадзянскіх справах (аб зацвярджэнні грамадзян у правах уласнасці на зямлю і нерухомую маёмасць, аб апецы над маёмасцю, аб спагнанні даўгоў, аб скасаванні дагавораў, аб выплаце зарплаты).
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy
Загаловачны ліст
Podstawowa bibliografia:
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Да 1966 г. дакументы фонда знаходзіліся ў філіяле ДАБВ у г.Пінску. 1952 г. - праведзена навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў, складзены 1 вопіс.
Hasło indeksu rzeczowego:
Адвакаты
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
Hasło indeksu geograficznego:
г.Пінск
Pińsk
Uwagi: