Adwokat Jan Dubiczyński w Pińsku

Szczegóły

Archiwum:
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці
Nr zesp.:
2323
2323
Nazwa zespołu:
Adwokat Jan Dubiczyński w Pińsku
Адвокат Дубичинский Ян, г.Пинск
Daty skrajne:
1919-1939
1919-1939 гг.
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
120
120 дел
Zawartość materiałów:
Inw. nr 1, 1919-1939 - kopie postanowień Sądu Apelacyjnego w Wilnie, SO w Pińsku, sądów grodzkich w sprawach karnych i cywilnych, akta obrony sądowej obywateli w sprawach karnych (samowolny wyrąb lasu i in.) i cywilnych (z powództwa o prawo do spadku, stwierdzenie prawa własności, odzyskanie alimentów, wyrównanie strat), kopie aktów notarialnych własności ziemi i nieruchomości pochodzące z archiwów ZSRR.
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1919-1939 гг. - копіі рашэнняў Віленскага апеляцыйнага суда, Пінскага акруговага суда, гарадскіх судоў па крымінальных і грамадзянскіх справах, справы аб судовай абароне грамадзян па крымінальных злачынствах (у самавольнай высечцы лесу і інш.) і па грамадзянскіх справах (па iсках аб правах спадчыны, аб зацвярджэнні грамадзян у правах уласнасці, аб спагнанні аліментаў, аб кампенсацыі шкоды), копіі натарыяльных актаў на зямлю і нерухомую маёмасць, якія паступілі з архіваў СССР.
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy
Загаловачны ліст
Podstawowa bibliografia:
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Да 1966 г. дакументы фонда знаходзіліся ў філіяле ДАБВ у г.Пінску. 1952 г. - праведзена навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў, складзены 1 вопіс.
Hasło indeksu rzeczowego:
Адвакаты
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
Hasło indeksu geograficznego:
г.Пінск
Pińsk
Uwagi: