Adwokat Aleksander Berg w Pińsku

Szczegóły

Archiwum:
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці
Nr zesp.:
2322
2322
Nazwa zespołu:
Adwokat Aleksander Berg w Pińsku
Адвокат Берг Александр, г.Пинск
Daty skrajne:
1927-1938
1927-1938 гг.
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
17
17 дел
Zawartość materiałów:
Inw. Nr 1, 1927, 1929, 1930-1936, 1938 - akta obrony sądowej w sprawach cywilnych (o stwierdzenie prawa własności, opieki nad majątkiem, zmiany testamentu).
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1927, 1929, 1930-1936, 1938 гг. - справы аб судовай абароне па грамадзянскіх справах (аб зацвярджэнні грамадзян у правах уласнасці, аб апецы над маёмасцю, аб спагнанні даўгоў, аб адмене завяшчання).
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy
Загаловачны ліст
Podstawowa bibliografia:
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Да 1966 г. дакументы фонда знаходзіліся ў філіяле ДАБВ у г.Пінску. 1952 г. - праведзена навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў, складзены 1 вопіс.
Hasło indeksu rzeczowego:
Адвакаты
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
Hasło indeksu geograficznego:
г.Пінск
Pińsk
Uwagi: