84. Pułk Strzelców Poleskich w Pińsku

Szczegóły

Archiwum:
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці
Nr zesp.:
2301
2301
Nazwa zespołu:
84. Pułk Strzelców Poleskich w Pińsku
84-й полк Полесских стрелков, г.Пинск
Daty skrajne:
1914-1939
1914-1939 гг.
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
99
99 дел
Zawartość materiałów:
Inw. nr 1, 1919-1939 - okólniki, wytyczne MSWoj., Dowództwa Okręgu nr 9, rozkazy dowództwa wojsk niemieckich w sprawie działań bojowych w 1914 r., dokumentacja budowy obiektów wojskowych i in.
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1919-1939 гг. - цыркуляры, указанні Міністэрства вайсковых спраў II Рэчы Паспалітай, камандавання корпуса акругі № 9, загады камандавання нямецкіх воінскіх частак аб вядзенні баявых дзеянняў у 1914 г., дакументы аб будаўніцтве ваенных аб'ектаў і інш.
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy ze wstępem, konkordancja
Прадмова, загаловачны ліст, пераводная табліца шыфраў
Podstawowa bibliografia:
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu Brzeskiego; akta opracowano w 1951 r.; odtajniono w 1989 r.; ponownie opracowany w 1997 r.
Да 1966 г. дакументы фонда знаходзіліся ў філіяле ДАБВ у г.Пинску. 1951 г. - стварэнне асобнага фонда, навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў; 1989 г. - перадача на адкрытае захоўванне спраў у выніку мэтавага рассакрэчвання; 1997 г. - удасканаленне вопісу фонда, стварэнне НДА.
Hasło indeksu rzeczowego:
Органы мясцовага самакіравання, гміны
Вайсковыя арганізацыі, армія
Hasło indeksu geograficznego:
в.Бродніца Пінскага павета
г.Пінск
Uwagi:
Ёсць спісы членаў гміннага праўлення, солтысаў і іх намеснікаў, жыхароў гміны, выбаршчыкаў, прызыўнікоў, уладальнікаў зямельных участкаў і нерухомай маёмасці, спісы населеных пунктаў гміны.
Ёсць асабовыя справы і спісы вайскоўцаў, вучэбныя карты, схемы ваенна-тэхнічнага характару, планы, чарцяжы пабудоў.